Idrett & Anlegg

Lillomarka Arena med plass til alle

Oslo kommune v/Kultur- og idrettsbygg åpner i dag et nytt helårsanlegg for breddeidretten i Oslo og i Groruddalen, og har transformert et nærmiljøanlegg med et midlertidig preg til et topp moderne anlegg som gir...

Ny kommunikasjonsansvarlig

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) presenterte i dag Finn Aagaard (46) som ny kommunikasjonsansvarlig.

Regjeringen leverer på anleggsmoms

Regjeringen satte av 100 ekstra millioner kroner til kompensasjon for kostnader knyttet til moms ved bygging av idrettsanlegg i revidert budsjett i dag. Det var svært velkomment og gledelig.