Abonnement

Abonnement

Idrett & Anlegg er Norges eneste fagblad om idrettsanlegg og idrettspolitikk. Bladet kommer ut seks ganger årlig, og dekker anlegg for alle idretter, både innen- og utendørs.

Bladet bringer reportasjer fra alle landsdeler, med følgende temaer:

Alle typer idrettshaller og svømmeanlegg
Alle typer utendørs idrettsanlegg
Drift, vedlikehold, rengjøring
Ny teknologi
Maskiner og utstyr
Idrettspolitikk
Din kommune, grundig analyse av én kommune i hver utgave
Regelverk, herunder spillemidler og mva-kompensasjon
Trender nasjonalt og internasjonalt
Nytt fra Kulturdeparatementet og Bad, Park & Idrett
Leverandørprofiler

Priser:

  • Ett år i Norge: kr 620 + mva (kr 775)
  • Ett år i utlandet: kr 740

Hvis du vil komme i kontakt med abonnementsservice, kan du henvende deg her:
e-post: abo.idrett@askmedia.no
Tlf.: 46 94 10 00


BESTILL ABONNEMENT: