Det nye Tøyenbadet skal bestå av både et innendørsanlegg, et utendørsanlegg og en fullverdig flerbrukshall.
Det nye Tøyenbadet skal bestå av både et innendørsanlegg, et utendørsanlegg og en fullverdig flerbrukshall.

Klare for å bygge nye Tøyenbadet

Med totalt sju bassenger og en vannflate på 2 700 kvadratmeter, vil det nye Tøyenbadet bli Oslos største badeanlegg. Til høsten starter byggingen.

Publisert

Oslo kommune ved Kultur- og idrettsbygg har inngått kontrakt med AF Gruppen, som i sterk konkurranse med to andre entreprenører vant hovedentreprise bygg for det nye Tøyenbadet. Byggearbeidene starter opp i høst, og badet er planlagt å kunne brukes sommeren 2024, skriver Oslo kommune i en pressemelding.

Nye Tøyenbadet har høye miljømål, og stiller krav til miljøvennlig materialbruk og materialgjenvinning.
Nye Tøyenbadet har høye miljømål, og stiller krav til miljøvennlig materialbruk og materialgjenvinning.

– Vil gi mye glede for Oslos befolkning

Byggentreprisen består i hovedsak av alle bygningsmessige arbeider, som råbygg, fasader, takkonstruksjoner og innvendige arbeider. I tillegg kommer grunnarbeider og fundamentering for utebadet, samt utomhusarbeider.

– Det er mange som ser fram til et nytt hovedbad i Oslo, og vi gleder oss til å komme i gang å bygge. AF Gruppen har god kompetanse og erfaring, og har lagt frem en god plan for arbeidene. Vi er glade for å ha dem med på laget, sier fungerende direktør Knut Berge Øverdal

AF-gruppen ser fram til å starte byggingen:

– Nye Tøyenbadet vil gi mye glede for Oslos befolkning. Prosjektet stiller store krav til miljø, materialvalg og seriøsitet og vil være et foregangsprosjekt for Oslomodellen. Vi ser fram til å samhandle med Kultur- og idrettsbygg og øvrige involverte aktører for å gi et godt tilbud med moderne fasiliteter i hovedstaden, sier konsernsjef i AF Gruppen, Amund Tøftum.

Høye miljømål og økt mangfold

Nye Tøyenbadet har høye miljømål, og stiller krav til miljøvennlig materialbruk og materialgjenvinning. Byggeplassen skal være fossilfri med stort innslag av utslippsfrie anleggsmaskiner. I tillegg skal det nye Tøyenbadet være et foregangsprosjekt for seriøsitetsbestemmelsene i Oslomodellen. I byggentreprisen for nye Tøyenbadet har kommunen for første gang kontraktfestet krav som skal bidra til å sikre økt mangfold og forebygge trakassering på byggeplassen. Det er blant annet kontraktfestet et mål om at 20 prosent av de arbeidende lærlingetimene skal utføres av kvinnelige lærlinger.

– Som en av de største byggherrene i landet, vil Oslo kommune bruke sin posisjon til å dra bransjen i en mer miljøvennlig retning. I tillegg vil vi være pådrivere for å skape arbeidsplasser der alle føler seg velkommen, sier Berge Øverdal.

Økt bassengkapasitet

Det gamle Tøyenbadet ble ferdig revet høsten 2020, og et nytt, moderne badeanlegg skal føres opp på samme tomt. Grunnarbeidene ferdigstilles høsten 2021, parallelt med oppstart av byggearbeidene.

Det nye Tøyenbadet skal bestå av både et innendørsanlegg, et utendørsanlegg og en fullverdig flerbrukshall. Med totalt sju bassenger og en vannflate på 2 700 kvadratmeter, vil det nye anlegget bli Oslos største badeanlegg og gi et variert badetilbud til idretten, skole, helse, mosjon, lek og velvære. Det nye anlegget vil få 2,5 ganger større vannflate enn det gamle Tøyenbadet, og bidra med økt bassengkapasitet i Oslo.

(Pressemelding)

Involverte i prosjektet

Byggherre: Kultur- og idrettsbygg Oslo KF
Prosjekt- og byggeledelse: Stema Rådgivning AS
Arkitekt- og rådgivningsgruppe: Asplan Viak AS
Entreprenør byggearbeider: AF Gruppen
Entreprenør grunnarbeider: Askim Entreprenør AS
Samspillsentreprenør vannbehandling og stålbasseng: ENWA

Powered by Labrador CMS