Ber regjerinen verne om barne- og ungdomsidretten

Norges idrettsforbund ber i et brev til Kulturdepartementet og Helsedepartementet om at barne- og ungdomsidretten vernes fra de strenge tiltakene som trådte i kraft 4. januar.

Publisert

Den 4. januar ble all innendørsidrett, med unntak av toppidretten, anbefalt utsatt til etter 18. januar. I tillegg anbefales det kun å gjennomføre trening og konkurranser utendørs hvor man kan opprettholde avstand på minimum en meter til andre utøvere. Det betyr at ordinær kontaktidrett utendørs ikke bør gjennomføres i denne perioden.

Norges Idrettsforbund mener tiltakene må tilpasses smittetrykket lokalt, og skrev fredag et brev til politisk ledelse i Kulturdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet der de ber om at barne- og ungdomsidretten skjermes.

Forbundet skriver blant annet:

«Selv om de totale smittetallene nå er høye, og må forventes å være det også etter 18. januar, vil sannsynligvis smittepresset fremover være forskjellig i ulike deler av landet. Norges idrettsforbunds primære ønske er at de nevnte nasjonale innstrammingene fra 4. januar som særskilt berører barne- og ungdomsidretten, opphører som nasjonale tiltak og eventuelt erstattes av forutsigbare og enhetlige tiltak tilpasset lokale og regionale smitteforhold. Fremtidige tiltak må i størst mulig grad ivareta og sikre vårt felles ønske om både å ivareta smittevern best mulig og samtidig opprettholde et godt fritidstilbud for barn og ungdom.»

Idrettsforbundet understreker også at barne- og ungdomsidretten allerede har lidd mye i koronaperioden:

«Som et eksempel på hvordan innstrammingstiltakene så langt har rammet barne- og ungdomsidretten, så er rundt 15000 håndballkamper for de under 19 år allerede avlyst siden 1. august i fjor. Dette er dramatisk for barn og unge som nå møter stengte idrettshaller i hele landet.»

Brevet kan leses i sin helhet på Norges Idrettsforbund sine nettsider

Powered by Labrador CMS