Det midlertidige badet på Økern:

Kultur- og idrettsbygg utfordrer bransjen på utslippsfrie løsninger, og allerede for en måned siden ble det første lasset kjørt med elektrisk tippbil på byggeplassen til det midlertidige badet på Økern. F.v. Merete Hoff, avdelingsdirektør i Kultur- og idrettsbygg og Vegar Andersen, byrådssekretær for næring og eierskap i Oslo kommune.
Kultur- og idrettsbygg utfordrer bransjen på utslippsfrie løsninger, og allerede for en måned siden ble det første lasset kjørt med elektrisk tippbil på byggeplassen til det midlertidige badet på Økern. F.v. Merete Hoff, avdelingsdirektør i Kultur- og idrettsbygg og Vegar Andersen, byrådssekretær for næring og eierskap i Oslo kommune.

Første byggeplass i Norge med utslippsfri frakt av masser

Det midlertidige badet som Oslo kommune nå bygger på Økern, er første byggeplass i Norge med utslippsfri frakt av løsmasser. Som første byggherre i landet, sørger Kultur- og idrettsbygg Oslo KF for at rundt 5000 tonn masser blir fraktet av en elektrisk tippbil både på, samt til og fra byggeplassen.

Publisert

Byyrådssekretær for næring og eierskap Vegar Andersen (Ap), var godt fornøyd da han besøkte byggeplassen på Økern.

– Det er inspirerende å se nullutslippsløsninger også utenfor byggegjerdet. Dette er et viktig skritt på veien til å gjøre Oslo til verdens første utslippsfrie storby, sier byrådssekretær Vegar Andersen (Ap) i en pressemelding.

Fremtiden er elektrisk

Oslo kommune har høye miljøambisjoner, og har blant annet vært tydelige på at bygge- og anleggsvirksomheten i hovedstaden skal være utslippsfri innen 2025. I dag står bygg og anlegg for rundt en femtedel av Oslos CO2-utslipp.

– Fremtiden er elektrisk, også på byggeplasser. Som en av de største utbyggerne i landet, er det viktig at Oslo kommune er pådriver for utslippsfrie bygge- og anleggsplasser. Det gjelder også for kjøretøy som benyttes til transport av masser. Vi stiller strenge krav, og har høye forventninger til at bransjen vil velge fremtidsrettede løsninger sammen med oss, sier Victoria Marie Evensen.

Samme lastekapasitet som fossildrevet tippbil

Elektrisk tippbill: Den elektriske tippbilen som benyttes på byggeplassen til det midlertidige badet har en nyttelast på 13,5 tonn, og kan håndtere samme volum og tyngde per lass som vanlig fossildrevne tippbiler
Elektrisk tippbill: Den elektriske tippbilen som benyttes på byggeplassen til det midlertidige badet har en nyttelast på 13,5 tonn, og kan håndtere samme volum og tyngde per lass som vanlig fossildrevne tippbiler

Med det midlertidige badet på Økern utfordrer Kultur- og idrettsbygg bransjen på utslippsfrie løsninger, og allerede for over en måned siden ble det første lasset kjørt med elektrisk tippbil.

– Frem til nå har vi kun hatt større, utslippsfrie maskiner innenfor byggegjerdet. Det at vi nå kan levere nullutslippstransport av løsmasser også utenfor byggegjerdet, er et stort skritt mot en helt utslippsfri bygge- og anleggsvirksomhet. Det gir inspirasjon til å fortsette å jobbe miljøstrategisk, sier avdelingsdirektør Merete Hoff i Kultur- og idrettsbygg.

Den elektriske tippbilen som benyttes på byggeplassen til det midlertidige badet har en nyttelast på 13,5 tonn, og kan håndtere samme volum og tyngde per lass som vanlig fossildrevne tippbiler. Den store nullutslippsbilen skal håndtere oppgravde masser lokalt på byggeplassen til det midlertidige badet, og i tillegg transportere masser inn til byggeplass. Mindre mengder betong og asfalt, som ikke kan gjenbrukes på byggeplassen, skal kjøres ut til godkjent mottak.

Kultur- og idrettsbygg høster nå uvurderlig erfaring, som vil hjelpe både foretaket og kommunen i planleggingen av kommende prosjekter.

Det midlertidige badet på Økern er planlagt ferdigstilt 1. kvartal 2021.
Det midlertidige badet på Økern er planlagt ferdigstilt 1. kvartal 2021.

– Batterikapasitetet på tippbilen vi bruker holder fint til normale arbeidsdager innenfor Oslo. Vi ser imidlertid at det fremover er viktig å ha fokus på å utvikle infrastrukturen og sørge for tilstrekkelig kapasitet på ladestasjoner for anleggsmaskiner, i tillegg til strøm på eller i nærheten av anleggsplasser. Vi har også merket oss at elektriske anleggsmaskiner lager befriende mindre støy. Samtidig er det da behov for å ha ekstra oppmerksomhet på sikkerhetstiltak på byggeplassen, sier Merete Hoff.

Miljø som vektlagte tildelingskriterier

Som første byggeprosjekt i Kultur- og idrettsbygg, ble de nye standard miljøkravene i Oslo kommune tatt inn som en vektlagt del av tildelingskriteriene i anbudsprosessen til badet på Økern. I tillegg til andre kriterier ble tilbyderne evaluert og premiert for miljøløsningene sine.

– Vi var spente på hvordan markedet ville svare, og er godt fornøyd med responsen. Vi fikk inn tre tilbud der alle svarte godt på ombruk og der to av tilbyderne kunne tilby utslippsfrie løsninger. Det var midlertidig kun Askim Entreprenør som tilbød utslippsfri transport av masser, forteller Merete Hoff.

– Vi er i tidlig fase med å elektrifisere byggeplassene, og synes det er spennende å ta del i denne utviklingen. Det er kostbart å investere i elektriske anleggsmaskiner, og vi opplever at det foreløpig er knapphet på disse maskinene. Men bransjen ser at dette er fremtiden, og flere og flere tar risikoen. Viljen i bransjen er stor, sier prosjektleder Roy Dybedahl i Askim Entreprenør AS.

Bygges for gjenbruk

Det midlertidige badet på Økern er også et pilotprosjekt på sirkulært bygg. Det betyr at badet på Økern er planlagt for å demonteres og gjenbrukes et annet sted. I tillegg blir det gjenbrukt materialer og funksjoner fra Tøyenbadet.

– Dette er helt i tråd med byrådets miljøprofil, og et ypperlig eksempel på at miljøtanken er gjennomgående i hele byggeprosessen, sier byråd Victoria Marie Evensen.

– For oss er dette et godt eksempel på hvordan vi ved strategisk miljøledelse kan få testet ut viljen i markedet til å møte nye og innovative miljøkrav, samt hva vi eventuelt må endre for å få det til enda bedre, sier avdelingsdirektør i Kultur- og idrettsbygg Oslo KF, Merete Hoff.

Ferdigstilles første kvartal 2021

Kultur- og idrettsbygg i Oslo kommune er godt i gang med å bygge det midlertidige badet på Økern, som er planlagt ferdigstilt første kvartal 2021. Badet skal i hovedsak hjelpe på idretten og skolens behov under byggeperioden til det nye Tøyenbadet.

Badet har helsveiset stålbasseng på 12,5 x 25 meter. Det er planlagt to damegarderober, to herregarderober og en familiegarderobe. Badets hovedkonstruksjon bygges i limtre, som enkelt skal kunne demonteres og flyttes. Det er også en av årsakene til at badet bygges med den noe uvanlige buede takformen.

(Pressemelding)

Powered by Labrador CMS