Barn og unge kan fra 27. mai konkurrere på tvers av kommunegrensene såfremt kommunene har samme smittenivå.
Barn og unge kan fra 27. mai konkurrere på tvers av kommunegrensene såfremt kommunene har samme smittenivå.

Nye lettelser for idretten i regjeringens gjenåpningsplan

Fra 27. mai åpnes det opp for at større deler av idretts-Norge kan komme i gang med mer aktivitet. Regjeringens plan for videre gjenåpning bidrar til nye lettelser for idretten.

Publisert

Torsdag 27. mai går de nasjonale anbefalingene fra trinn 1 til trinn 2. (Se de nasjonale tiltakene for idretten lenger ned i saken.)

– Det er positivt at barn og unge nå i noen grad kan konkurrere på tvers av kommunegrensene såfremt kommunene har samme smittenivå, samt at breddeidrettsutøvere over 20 år uten kontakt, nå kan bedrive mer organisert aktivitet både ute- og innendørs. Samtidig er det preserende at 130 000 voksne med kontakt, som ikke har vært i normal trening på 15 mnd kommer i gang snarest mulig, sier idrettspresident Berit Kjøll i en pressemelding.

Lettelser for breddeidrettsutøverne over 20 år med kontakt ligger først inne i trinn 3 fra Helsedirektoratets plan.

Toppidrettsutøverne får unntak fra karanteneregler

Toppidrettsutøvere som forbereder seg til OL og Paralympics vil få unntak fra karantenereglene ved innreise.

– Vi er svært fornøyde med endelig å ha fått på plass unntak for innreisekarantenebestemmelsene for utøverne og støttepersonellet som forbereder seg til OL og Paralympics. Dette sikrer like konkurransevilkår i forberedelsene inn mot mesterskapene, sier Berit Kjøll

Arrangementer kan holdes på tvers av kommuner

Arrangementer kan nå holdes på tvers av kommuner, og ikke innad i kommunen. Det oppfordres til forsiktighet og planlegging av deltakelse på arrangementet slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder.

Les hvilke tiltak Idrettsforbundet tidligere har bedt om i trinn 2 av regjeringens gjenåpningsplan.

Følgende nasjonale tiltak gjelder for idretten (lokale retningslinjer må fremdeles følges):

Idretts- og fritidsaktiviteter:

  • Voksne over 20 år kan drive organisert aktivitet som trening, øving osv. innendørs i grupper på inntil 20 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand (Nytt).
  • Voksne over 20 år kan drive organisert aktivitet utendørs i grupper på inntil 30 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand. (Nytt)
  • Flere grupper kan samles på samme trenings-/øvingsarena dersom gruppene holdes adskilt og slik at de enkeltvis og samlet kan overholde smittevernrådene.
  • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter, og de unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.
  • Dersom barn og unge trener/øver med et lag, forening eller lignende i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget/denne foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det.
  • Lag fra små kommuner som ikke har andre motstandere i kommunen, kan reise til nabokommunen for å konkurrere såfremt kommunene har samme smittenivå. (Nytt)
  • Det oppfordres til aktivitet utendørs heller enn innendørs.

Toppidrett (nytt):

  • Toppidrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.
  • Det åpnes for treningskamper i alle lag i serier i toppidretten, herunder i Post-Nord-ligaen. Det åpnes for seriekamper tre uker etter innføring av trinn 2 dersom erfaringene fra treningskampene og smittesituasjonen tilsier det. (nytt)'

(Pressemelding)

Powered by Labrador CMS