Skating er et eksempel på moderne, ikke-tradisjonell egenorganisert fysisk aktivitet.
Skating er et eksempel på moderne, ikke-tradisjonell egenorganisert fysisk aktivitet.

Egenorganisert aktivitet vinner frem i ny idrettsstrategi

Den nye idrettsstrategien fra regjeringen tilrettelegger for mer egenorganisert fysisk aktivitet. Tverga - ressurssenteret for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet i Norge - går fra å være et prøveprosjekt til en permanent ordning, med økt tildeling på 3 millioner kroner.

Publisert

– Nå kan enda flere kommuner og lokale miljøer få hjelp når de skal utvikle gode anlegg og aktivisere folk, sier styreleder Petter Hatlem i Tverga i en pressemelding.

Ifølge den nye idrettstrategien skal barn og ungdom ha et relevant og attraktivt aktivitetstilbud både i den organiserte idretten og gjennom egenorganisert idrett og fysisk aktivitet. Tverga vil fra 2022 motta fast driftstilskudd fra spillemidlene til idrettsformål. Gjennom råd og bistand til kommuner og egenorganiserte miljøer skal Tverga bidra til økt aktivitet i hele landet.

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja la fredag frem den nye idrettsstrategien i Iladalen i Oslo. Nabolaget hvor han selv vokste opp og jobbet for et aktivitetstilbud som ung. Her sammen med daglig leder i Tverga,Lisa Mari Watsonog styreleder i Tverga, Petter Hatlem.
Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja la fredag frem den nye idrettsstrategien i Iladalen i Oslo. Nabolaget hvor han selv vokste opp og jobbet for et aktivitetstilbud som ung. Her sammen med daglig leder i Tverga,Lisa Mari Watsonog styreleder i Tverga, Petter Hatlem.

– Inkludering og mangfold er noe vi må jobbe aktivt for å få til. Det er utrolig viktig at idretten oppleves som en representativ og inkluderende arena - uavhengig av deltakernes sosiale bakgrunn, etnisitet, religion, kjønn, seksuell orientering eller funksjonsnedsettelse. Idrett skal være en trygg arena med nulltoleranse for diskriminering, hets og trakassering, sier Abid Raja.

– Idrettsstrategien anerkjenner betydningen av den egenorganiserte fysiske aktiviteten. Dette vil bidra til at vi kan bygge mer mangfoldige møteplasser og at flere vil være fysisk aktive. Målet er å skape mer fysisk aktivitet i hele Norge blant annet ved å utvikle enda flere gode anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet i folks nærmiljø, sier Petter Hatlem, styreleder i Tverga.

– At Tverga nå er kommet for å bli, er svært gode nyheter for dem som ønsker å drive fysisk aktivitet i egen regi i eget nærmiljø, sier Hatlem.

Nasjonal statistikk viser at rundt 74 % av den aktive befolkningen over 15 år driver med egenorganisert fysisk aktivitet (Norsk Monitor 2017). I følge SSBs levekårsundersøkelse (2020) er de vanligste aktivitetene blant voksne over 16 år gå- og løpeturer, styrketrening og sykling. Blant barn og unge er det mer urbane aktiviteter som er populære: Skating, BMX, sparkesykkel, dans, parkour og street workout. Det er en klar tendens til at flere ønsker å være aktive, egenorganisert.

For 15-åringer i Norge er det bare 40 % av jentene og kun halvparten av guttene som oppfyller anbefalingene for fysisk aktivitet.* For å nå folkehelsemålene og lykkes med å få flere i aktivitet, er det en forutsetning at kommunen tilrettelegger for arenaer som imøtekommer barn og unges behov til å drive egenorganiserte aktiviteter, samt at frivillige som ønsker å skape mer aktivitet i sitt nærmiljø, får verktøy og veiledning.

– Nå skal vi rådgi, veilede og inspirere enda flere kommuner og frivillige miljøer over hele Norge. For er det en ting pandemien virkelig har vist oss, så er det viktigheten av å skape gode, attraktive og inkluderende nærmiljø som fremmer fysisk aktivitet og aktivitetsglede. At den nye idrettsstrategien nå setter søkelyset på viktigheten av å tilrettelegge for mer egenorganisert fysisk aktivitet, og gir oss som ressurssenter økt bevilgning, vil resultere i et skikkelig aktivitetsløft for barn og unge rundt om i landet de neste årene, sier daglig leder i Tverga, Lisa Mari Watson.

Regjeringens idrettsstrategi: Sterkere tilbake - en mer inkluderende idrett

(Pressemelding)

Powered by Labrador CMS