Positiv utvikling for kvinner i fotballen

Norge er det landet i Europa som har flest fotballjenter i forhold til folketallet.

Publisert

Det viser en ny mangfoldsrapport som dokumenterer kvinneandelen på alle områder i norsk fotball. Rapporten er den fjerde i rekken som dokumenterer kvinneandelen i norsk fotball på alle områder langs hele fotballinja fra forbundsstyret til barnetrenere i klubb.

31 prosent av alle fotballspillere er jenter. Det er et tall å være stolt av, men tallet gjenspeiles ikke i samme grad utenfor banen, skriver Norges Fotballforbund (NFF) på sine nettsider.

– Denne kartleggingen viser at det er en positiv utvikling, men at det fortsatt er for store variasjoner når vi ser på hvilke roller kvinnene har, sier fagansvarlig Fair play og inkludering Rasmus Olstad Semmerud.

Årets undersøkelse viser en positiv utvikling i fotball-Norge hvor kvinneandelen øker svakt, men jevnt. Kvinneandelen er på styre- og administrasjonsnivå i gjennomsnitt 38 prosent i NFF sentralt, 35 prosent i kretsene og 27 prosent i klubbene.

Sett opp mot en kvinneandel på 31 prosent blant spillere så er utviklingen god, men ikke god nok, mener NFF. På styre- og administrasjonsnivå er økningen størst, og jo nærmere sporten vi kommer jo lavere er kvinneandelen.

Les mer på nettsidene til Norges Fotballforbund

Powered by Labrador CMS