Ridning er Sveriges nest største ungdomsidrett for gruppen mellom sju og 25 år, og en halv million svensker er engasjert i ridning, peker Ann-Christine Mannerling på.
Ridning er Sveriges nest største ungdomsidrett for gruppen mellom sju og 25 år, og en halv million svensker er engasjert i ridning, peker Ann-Christine Mannerling på.

Mye støv i ridehusene

Støvet i ridehusene er neppe farlig for rytterne, men for instruktørene kan kvarts fra underlaget være et helseproblem.

Publisert

Fra papirutgaven

I sommer publiserer vi reportasjer fra papirutgaven.

Vil du lese flere reportasjer fra Idrett & Anlegg, kan du bestille abonnement her.

– Aktiviteten i ridehuset og på ridebanen regnes gjerne som hobby eller sport. Men for instruktørene er det arbeidsmiljø det handler om, sier Ann-Christine Mannerling. Hun er yrkes- og miljøhygieniker på universitetssykehuset i Örebro.

Kvarts i støvet

Mannerling har undersøkt fire ridehus og tre ridebaner i Örebro län – fylket som ligger midt mellom Stockholm og grensen til Norge. – Ridning er en av de største sportene i Sverige målt i antall utøvere. Til tross for det vet vi ikke mye om helseaspektene i ridehus og på ridebaner, sier hun.

Først og fremst ville hun finne ut hvor mye kvarts som finnes i støvet, siden det kan være en helsefare både for rytterne og instruktørene. Men hun har også sett på resten av inneklimaet Luftfuktighet, temperatur, CO₂-innhold og mikroorganismer – det vil blant annet si bakterier, virus og sopp.

Under faregrensen

Yrkeshygienikeren målte de støv- og kvartspartiklene som kom lengst ned i luftveiene i løpet av en 50 minutter lang ridetime. Målingen var laget for å kopiere det som en instruktør utsettes for. I tillegg analyserte hun kvartsinnholdet i underlaget.

Ann-Christine Mannerling brukte både fastmontert måleutstyr og målere som rideinstruktørene bar på seg.
Ann-Christine Mannerling brukte både fastmontert måleutstyr og målere som rideinstruktørene bar på seg.

Resultatene viser at kvartsinnholdet i støvet er under grensen som arbeidsmiljømyndighetene har fastsatt. – Men om en rideinstruktør arbeider på banen i flere timer, kan det likevel bety høye konsentrasjoner, sier Mannerling og forteller at noen instruktører kan bli så utsatt at de skal pålegges medisinske kontroller.

Vet for lite

Hun mener at det trengs mer kunnskap. – Vi har ofte sett at kunnskapsnivået hos ansatte i hestenæringen trenger å forbedres. I dag mangler det ofte kunnskap om helseaspektene rundt støv og kvarts, sier hun. Da Arbetsmiljöverket gransket arbeidsmiljøet i hestenæringen for fem år siden, fikk halvparten av de over 500 arbeidsgiverne som ble undersøkt, pålegg om blant annet å forebygge arbeidsskader og forbedre arbeidsmiljøet for mindreårige.

I fremtiden kan det bli nye trusler mot luftveiene. Med klimaendringer og flere varme dager, må flere ridebaner vannes. Mange anlegg mangler vann, så det kan bety at det trengs nye løsninger for å ta vare på regnvannet. – Samtidig kan økte regnmengder bety mer fukt og fare for fukt- og muggskader i ridehus og stallbygninger, sier Ann-Christine Mannerling. Denne gangen gjorde hun målingene i oktober, når støvnivåene generelt ikke er så høye.

Powered by Labrador CMS