Hoppbakkene skal være ferdig før vintersesongen 2022/23, og hele idrettsparken skal være ferdig til overlevering sommeren 2023.
Hoppbakkene skal være ferdig før vintersesongen 2022/23, og hele idrettsparken skal være ferdig til overlevering sommeren 2023.

NCC signerte kontrakt for Granåsen Idrettspark

NCC og Trondheim kommune har signert kontrakt for bygging av nye Granåsen Idrettspark.

Publisert

Prosjektet omfatter utvidelse av ovarenn i storbakke, nytt ovarenn i normalbakke, utbedring og ombygging av unnarenn i begge bakkene, ny skiskytterarena, ny skibro, nytt dommerbygg, nye trenertribuner, nytt arenabygg med skytehall integrert i tribunene, ny stolheis, samt sikring av skråninger, drenering og adkomstveier, skriver NCC i en pressemelding.

– Nøkternt og robust har vært stikkord i prosjektutviklingen av et anlegg som er bærekraftig i drift og bruk til hverdags og fest. Vi takker for samarbeidet så langt, og gleder oss til å komme i gang med byggearbeidene, sier Mona Åsgård, prosjektleder i Trondheim kommune.

Hverdagsanlegg

Gjennom en innledende samspillsfase er prosjektet optimalisert, og deltakerne i prosjektet har sammen utarbeidet robuste tekniske løsninger og planer for gjennomføringsfasen.

– Gjennom nært samarbeid og med bruk av digitale verktøy og 3D-modeller er hoppbakken og byggeprosessen optimalisert. I Granåsen-anlegget tar vi hensyn til kravene til utøverne i en av verdens mest spektakulære idretter samtidig som vi bygger et hverdagsanlegg for øvrige brukere. Vi takker Trondheim kommune for tilliten og vi gleder oss til oppstarten, sier direktør for divisjon Building i NCC Norge, Roger Nygård.

I utviklingsfasen har NCC i omfattende utstrekning brukt digitale verktøy og 3D-modeller i kommunikasjonen i prosjektorganisasjonen og opp mot tredjepart, som for eksempel lokalt, nasjonalt og internasjonalt hoppmiljø. Det gir et godt omforent bilde for samtlige involverte av de planene som til enhver tid foreligger, skriver NCC.

Miljøambisjoner

Gjennom samspillsfasen er det implementert ambisiøse miljømål og -planer for prosjektet, og ambisjonen er å CEEQUAL-sertifisert prosjektet.

– Vi er svært godt fornøyde med det arbeidet vi sammen med byggherren og øvrig team har gjennomført. Et viktig resultat er optimalisering av prosjektets samlede miljøpotensial. I NCC har vi god erfaring med CEEQUAL og dette blir et viktig verktøy også på Granåsen, sier direktør for divisjon Infrastructure i NCC Norge, Per Jonsson.

Sikkerhet

Prosjektets førsteprioritet i planleggingen og gjennomføringen er sikkerhet, både på byggeplassen og for omkringliggende områder. I planleggingen av de ulike arbeidsoperasjonene og for logistikk inn og ut av anleggsområdet er det særlig tatt hensyn til barnehagen som grenser opp til anleggsområdet, samt øvrige tredjepersoner i området.

Videre har NCC utarbeidet risikovurderinger for ulike arbeidsoperasjoner og vil forløpende utarbeide Sikker-Jobb-Analyser for arbeidet som skal gjennomføres, samt gjennomføre daglige sikkerhets-brifinger.

Kontraktsverdien er på 470 millioner kroner. Hoppbakkene skal være ferdig før vintersesongen 2022/23, og hele idrettsparken skal være ferdig til overlevering sommeren 2023.

(Pressemelding)

Om NCC

NCC er et av de ledende bygg- og anleggsselskapene i Norden. Med utgangspunkt i vår ekspertise i å håndtere og lede kompleksiteten i byggeprosesser skaper NCC den positive påvirkningen byggeprosjekter har for kunder og samfunnet. Vår virksomhet inkluderer utvikling av forretningsbygg, gjennomføring av bygg- og infrastrukturprosjekter, asfalt og produksjon av pukk og grus. I 2019 omsatte NCC for ca NOK 55 mrd og hadde 14.500 ansatte. NCCs aksjer er notert på Nasdaq Stockholm.

Powered by Labrador CMS