Blant idrettsinteressert ungdom søker fortsatt flest til NIH.
Blant idrettsinteressert ungdom søker fortsatt flest til NIH.

Færre søker idrettsfag, men NIH er fortsatt på topp

Den nye lærerutdanningen er den store vinneren, og Norges idrettshøgskole (NIH) befester sin stilling som den mest populære idretts-høgskolen i landet. Men søkningen til de fleste idrettsstudier går ned.

Publisert

Det viser de siste opptakstallene, som offentliggjøres i dag, fredag.

– Selv om Norges idrettshøgskole har tre av de mest populære studiene innenfor idrettsfeltet, må vi se nærmere på tallene og hva vi bør gjøre for å motvirke en nedadgående trend, sier NIHs studiesjef, Anja Rynning Veum, i en pressemelding.

– Vi har fortsatt de mest populære idrettsrelaterte studiene, men nedgangen i søkere til idrettsfag generelt, bekymrer meg, sier NIHs studiesjef Anja Rynning Veum.
– Vi har fortsatt de mest populære idrettsrelaterte studiene, men nedgangen i søkere til idrettsfag generelt, bekymrer meg, sier NIHs studiesjef Anja Rynning Veum.

Vil bli lærere

Den nye, 5-årige faglærerutdanningen – «lærerutdanning i praktiske og estetiske fag» – som NIH starter opp fra høsten, har den absolutt største økningen av førstevalgsøkere, om man sammenlikner med den 3-årige varianten NIH har tilbudt hittil. 221 søkere vil aller helst hit, en økning på 10 prosent fra i fjor. Tilsvarende faglærerutdanninger ellers i landet – fortsatt treårige – må notere en nedgang på 13 prosent.

– Nyhetens interesse veier nok tungt her. Samtidig kan det vise at vi har truffet et behov hos folk som gjerne vil ha en grundig lærerutdanning, sier Anja Rynning Veum.

Ellers på NIH er det bare økning i søkertallene på master i idrettsfysioterapi (som bare tar inn studenter annethvert år), master i idrettsvitenskap, studieretning kultur og samfunn og på direkteopptaket på 2. år av bachelor i trenerrollen og idrettspsykologi. Økningen er på henholdsvis 32, 12 og 11 prosent.

3 på topp 5

Resten av studiene på NIH har fått færre søkere i år enn i fjor, akkurat som de andre idrettsrelaterte studiene på andre høgskoler og universitet. Totalt på grunnstudier er det en nedgang på vel 12 prosent i førstevalgsøkere. Idrettsstudiene ellers i landet har mistet vel 10 prosent av søkerne.Samtidig har NIH fortsatt tre av de fem mest populære idrettsstudiene i landet. Ifølge foreløpige tall fra Samordna opptak ligger frilufts-årsstudiet i Volda på topp, med sju søkere til hver av de 15 studieplassene der, mens 2., -3.- og 5.-plass fylles av bachelor-utdanninger på NIH (med førstevalgssøkere pr. studieplass):

  • 6,23 – Trenerrollen og idrettspsykologi
  • 5,17 – Sport Management
  • 4,49 – Trening, helse og prestasjon

Totalt har NIH 1106 førstevalgsøkere til 240 grunn-studieplasser, noe som tilsvarer 4,61 søkere pr. plass.

Færre søker idrettsfag

– Vi skal glede oss over at halvparten av NIHs bachelor-studier er så populære, at NIH fortsatt er Norges mest ettertraktede studiested innen idrettsfag. Samtidig må vi se nøyere på hvorfor søkningen totalt går så mye ned, sier studiesjefen.

Veum påpeker at konkurransen fra andre læresteder har økt og at mange av dem markedsfører seg hardt. Likevel tror hun ikke det forklarer så mye – fordi søkningen også til deres idrettsfag har gått ned.

– Noe av svaret kan ligge i usikkerheten koronapandemien har skapt. Kanskje sikter flere seg inn på studier de mener garanterer jobb. For alle 18-19-åringer – og foreldrene deres – er det slett ikke så opplagt at idrettskompetanse er ettertraktet i arbeidslivet. Vi må nok bli enda flinkere til å løfte frem betydningen av idrettskompetanse, at arbeidslivet trenger ansatte som skjønner betydningen av et fysisk aktivt samfunn. Og hvordan kvalitetene ved et studium på NIH åpner svært mange dører videre, avslutter hun.

(Pressemelding)

Powered by Labrador CMS