Regjeringen vil legge fram en idrettsstrategi i august

Regjeringen tar sikte på å legge fram en idrettsstrategi i august i år. Strategien skal handle om sentrale verditema knyttet til mangfold og inkluderende deltakelse i idrett.

Publisert

Strategien vil også inkludere noen kortsiktige prioriteringer som skal bidra til å få opp igjen idrettsaktiviteten etter koronapandemien, skriver Kulturdepartementet i en pressemelding.

– Med idrettsstrategien vil regjeringen fremme mangfold og inkludering i idretten. Strategien skal blant annet drøfte sosiale forskjeller i deltakelse, deltakelse for personer med funksjonsnedsetting, kjønnsbalanse og likestilling, rasisme og seksuell trakassering, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

– Når samfunnet gradvis gjenåpnes etter koronapandemien, vil tusenvis av frivillige over hele landet arbeide for å få i gang normal idrettsaktivitet igjen. Strategien skal inneholde noen prioriteringer som på kort sikt skal hjelpe de å få opp igjen aktiviteten, sier kultur- og likestillingsministeren.

Regjeringen hadde i utgangspunktet planlagt å legge fram en melding for Stortinget om idrettspolitikken våren 2021. Koronapandemien har endret planene.

– Vi har fortsatt ikke god nok oversikt over hvilke effekter koronapandemien vil ha for idretten, og hva de største utfordringene vil være på litt lengre sikt. Vi har derfor et for svakt kunnskapsgrunnlag for å trekke opp de lange linjene og gjøre langsiktige prioriteringer i idrettspolitikken i en stortingsmelding akkurat nå, sier Raja.

Idrettsstrategien vil ikke erstatte ei idrettsmelding. Kulturdepartementet vil prioritere å hente inn forskingsbasert kunnskap om konsekvensene av koronapandemien for idretten. Oppdatert kunnskap om de utfordringene sektoren står overfor, vil danne grunnlaget for en idrettsmelding som presenterer en langsiktig og helhetlig plan for realisering av måla i idrettspolitikken, skriver Kulturdepartementet.

(Pressemelding)

Powered by Labrador CMS