Innfører nye tiltak og anbefalinger

Regjeringen har innført enkelte nye tiltak og anbefalinger i forbindelse med smittesituasjonen og usikkerhet rundt omikron-varianten. Svært få av tiltakene får direkte konsekvenser for idretten.

Alle nye tiltak gjelder fra og med 3. desember og foreløpig 14 dager fremover.

- Norges idrettsforbund er glad for at Idretts-Norge i stor grad kan fortsette som før, men vi henstiller alle organisasjonsledd om å sette seg inn i nye regler og anbefalinger knyttet til innreise, og enkelte antallsbegrensninger på arrangementer uten tilviste sitteplasser i regioner med mye smitte, sier Nils Einar Aas, generalsekretær i Norges idrettsforbund, til idrettsforbundets nettsider.

Kompensasjonsordningene for idrett, kultur og frivillighet forlenges.

Regjeringen har, i lys av usikkerheten rundt den nye omikron-varianten, stadfestet at kompensasjonsordningene for idrett, kultur og frivillighet som i første omgang ble videreført ut året, utvides til sommeren 2022.

Lotteritilsynet vil snart legge ut en søknadsportal for kompensasjonsordningene gjeldende for perioden 31. oktober-31. desember. Idrettslagene vil varsles når søknadsportalen er operativ.

Powered by Labrador CMS