Store innsparinger og lengre levetid med nye lys på i Furuset Forum.
Store innsparinger og lengre levetid med nye lys på i Furuset Forum.

Intelligent LED for miljøet

Furuset Forum har byttet til intelligent LED-belysning og sparer rundt 70 prosent av strømutgiftene til lys.

Publisert

Flerbrukshallen i Oslo lå 20 prosent over det gjennomsnittlige energiforbruket for sammenlignbare haller. Noe måtte gjøres.

Fjernstyrt

Omexom og Signify har designet en helt ny lysløsning med noen få ulike armaturer, mye automatikk, en nøyaktig design og en plan som sikrer lys etter kravene fra Norsk lyskultur.

– Furuset Forum ønsket en løsning som kunne fjernstyres, var energieffektiv, miljøvennlig og bygget for fremtiden. Vi valgte å ta i bruk Interact Pro fra Signify fordi det er en løsning som ble riktig i henhold til ønskene som var satt, sier prosjektleder Frode Flage Eriksen i Omexom.

Ifølge Signify er Interact Pro svært enkel å installere. Løsningen er appstyrt og armaturene kommuniserer trådløst slik at elektrikeren ikke trenger å trekke nye kabler for å få til lysstyringen.

– I stedet kan elektrikeren bruke den eksisterende elektriske installasjonen for å skape intelligent lysstyring, forklarer leverandøren.

Bevegelsessensorer

Furuset Forum har fått trådløse bevegelsessensorer fordi det er flere arealer som ikke er i konstant bruk.

Petter Løwø i Signify anslår energibesparelsen på lysene til rundt 70 prosent:

– Det gamle belysningsanlegget var bare av eller på, slik at det var mye lys på i store deler av anlegget hele tiden. Uten hensyn til styring er energibesparelsen cirka 55 prosent, forteller han.

I tillegg kommer det mer besparelse på grunn av styringen: Mange rom har bevegelsessensorer, og andre områder er dimmet.

Billig i drift

– Men det er bare én del av besparelsen. I tillegg kommer besparelsene på drift og vedlikehold, som vil være like store eller større over fem til sju år. Dessuten kan vi regne med mye lengre levetid på anlegget, sier Løwø.

Furuset Forum åpnet i 1998 og ble bygd som en del av en større avtale mellom Furuset Idrettsforening og Ikea da Ikea bygde varehuset sitt på Furuset. Flerbrukshallen er nesten 6000 kvadratmeter stor med ishall, håndballhall, garderober, kafé, kontorer og vrimleareal.

Powered by Labrador CMS