Idrettspresident Berit Kjøll er glad for at idretten har blitt hørt vedrørende kompensasjonsordningen.
Idrettspresident Berit Kjøll er glad for at idretten har blitt hørt vedrørende kompensasjonsordningen.

– Idretten har blitt hørt

Stimulerings- og kompensasjonsordningene for 2021 justeres slik at avlyste idrettsarrangement i 2021 også gis økonomisk støtte. Det er Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF) glade for.

Publisert

– Det er veldig bra, og helt nødvendig, at man nå har lyttet til innspillene som har kommet fra en samlet idrettsbevegelse. Det er stor bekymring for de siste smittevernsbegrensningene og konsekvensene dette har for norsk idrett. At vi nå blir hørt viser at myndighetene tar oss på alvor når idrettsbevegelsen opptrer forsvarlig og samlet, uttaler idrettspresident Berit Kjøll i en pressemelding.

Avgjørende for å opprettholde aktivitetstilbudet

Flere seriespill har stoppet opp som konsekvens av smitteutviklingen. Store deler av vintersesongene står i fare for å bli avlyst for kontaktidretter som ishockey, håndball, bandy, innebandy og basketball. Kompensasjon for tapte inntekter er avgjørende for å kunne opprettholde aktivitetstilbudet for barn, unge og voksne når samfunnet igjen kan åpnes opp, skriver NIF i meldingen.

Norges idrettsforbund påpekte i sin høringsuttalelse til ordningene at en ensidig bruk av tiltak for stimulering til aktivitet i dagens situasjon, uten fortsatt kompensasjon for tapte arrangementsinntekter og dekning av faste uunngåelige kostnader som følge av de pålagte restriksjonene, vil kunne medføre store negative konsekvenser for idretten.

– Det er derfor bra at det nå legges opp til en mekanisme tilsvarende den som gjaldt i kompensasjonsordningen for høsten 2020, og at det vil være mulig å få dekket tapte inntekter for avlyste arrangementer, uttaler kjøll.

Organisasjonsledd som har falt utenfor

Norges idrettsforbund er opptatt av at det fortsatt må være mulig å få dekket faste uunngåelige kostnader for organisasjonsledd, slik som det var i krisepakke 2 og 3.

– Vi har også et håp om at de organisasjonsleddene i norsk idrett som har falt utenfor alle gjeldende ordninger nå fanges opp, slik Idrettsforbundet har gitt uttrykk for i sitt høringsinnspill, avslutter Berit Kjøll.

(Pressemelding)

Powered by Labrador CMS