Har tapt 126 millioner kroner som følge av pandemien

Norges idrettsforbund har estimert de ikke-kompenserte tapene som følge av koronapandemien til 126 millioner kroner for 2020.

Publisert

Det kommer fram i Norges idrettsforbund (NIF) sitt innspill til Krisepakke 3 og stimuleringsordninger for 2021, som ble sendt til både Kulturdepartementet og de politiske partiene på Stortinget forrige uke.

NIF skriver at beløpet fordeler seg på to områder:

Noen organisasjonsledd har hatt løpende, uunngåelige faste kostnader. Dette gjelder for eksempel husleie til eksterne gårdeiere for kampidretter, danseklubber, rytterklubber og treningssentre drevet av frivillige organisasjoner. I sum utgjør dette ca 20 millioner kroner, skriver NIF.

Det største tapet er i lisensinntektene, fordi aktiviteter er stanset eller avlyst. Lisensinntekter kan sies å være «kontingenter» fra gjennomført aktivitet som for eksempel seriespill i lagidrettene. Disse lisensene blir betalt til særforbund eller særkretser. Ved bortfall av disse inntektene står de uten mulighet til å utføre de oppgavene som tidligere har vært finansiert av lisensene, som de gjør på vegne av idrettslagene. I sum utgjør dette ca 106 millioner kroner for 2020, skriver NIF.

Les mer om saken på NIF sine nettsider

Powered by Labrador CMS