Avlyste arrangementer?
Du kan fortsatt søke om kompensasjon

Er ditt planlagte idrettsarrangement etter 1. november avlyst på grunn av myndighetspålagte restriksjoner? Da er det fortsatt en mulighet for at du kan søke om 70 prosent kompensasjon.

Publisert

Norges Idrettsforbund har i dag publisert viktig informasjon fra koronakrisepakke 3 om avlyste arrangementer for frivillige lag og organisasjoner.

Krisepakka gjelder for perioden 12. mars til og med 31. desember 2020, og søknadsfrist er 15. januar 2021. Informasjonen gjelder for klubber, kretser og særforbund.

Idrettsforbundet skriver blant annet dette:

Retningslinjer for kompensasjon ved avlyste arrangementer etter 1. november:
Dersom et planlagt arrangementet over lengre tid ikke kan gjennomføres på grunn av myndighetspålagte restriksjoner, vil arrangør bli kompensert inntil 50 prosent. Arrangør vil her kompenseres for det som over tid har vært planlagt, men hvor man over tid også har vært klar over at arrangementet måtte avlyses. I søknaden skal man her krysse av avlyst arrangement. I de tilfeller hvor arrangementet var planlagt gjennomført, men måtte avlyses på kort varsel grunnet myndighetspålagte restriksjoner, kan arrangør være berettiget inntil 70 prosent kompensasjon.

Les mer på nettsidene til Norges Idrettsforund

Powered by Labrador CMS