Webinar:
Kjøp av kunstgress og fjerning av det gamle

Hvordan kjøpe best mulig kunstgress og hvordan avhende det gamle? Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) inviterer til webinar hvor de tar for seg dette 3 juni.

Publisert

Målgruppe

Idrettslag, idrettsavdeling i kommunene, offentlige innkjøpere, leverandører, miljørådgivere med flere.

DFØ publiserte nylig en veileder om kjøp og avhending av kunstgress, og vil på webinaret gå gjennom denne samtidig som det åpnes for spørsmål underveis.

Innledere for webinaret er:

  • Elisabeth Sandnes, DFØ
  • Bjørn Aas, Siat, NTNU
  • Stein Cato Røsnæs, Viken fylkeskommune

På agendaen står følgende:

  • hva er behovet deres?
  • markedsdialog i forkant av anskaffelsen
  • utforming av konkurransegrunnlag – hvordan beskrive behovet
  • utforming av konkurransegrunnlag – hvordan utforme kvalifikasjonskrav, krav til produktet, tildelingskriterier og kontraktsvilkår
  • oppdeling av kontrakt – fordeler og ulemper med å ha bygging og kjøp av kunstgress separat – og av å ha innkjøp og avhending/kassering i egne kontrakter
  • oppfølging av leverandøren
  • ansvaret for trygg og sikker avhending av brukt kunstgress

Webinaret er gratis og påmeldingsfrist er 2. juni kl 12.00.

Les mer på nettsidene til DFØ

Powered by Labrador CMS