Utbetaling til klubbene utgjør 5,4 millioner kroner mer enn de fikk i fjor.
Utbetaling til klubbene utgjør 5,4 millioner kroner mer enn de fikk i fjor.

Rekordutbetaling til idretten

Det blir nok et år med rekordutbetaling til idretten etter at NIF har mottatt tildelingen av momskompensasjon for varer og tjenester for regnskapsåret 2019. 5 267 klubber får utbetalt nær 476,6 millioner kroner i vare- og tjenestemomskompensasjon for regnskapsåret 2019.

Publisert

Totalt får norsk idrett nå i desember utbetalt 622,2 millioner kroner i momskompensasjon, basert på regnskapsåret 2019. Det er en økning på 16,6 millioner kroner fra i fjor, skriver Norges idrettsforbund i en pressemelding.

Utbetaling til klubbene utgjør 5,4 millioner kroner mer enn de fikk i fjor. Det er likevel et stykke frem før vare- og tjenestemomsen til norsk idrett dekkes fullt ut. For regnskapsåret 2019 ble det søkt om 768,4 millioner i kompensasjon for vare- og tjenestemoms i norsk idrett. Dekningsgraden for regnskapsåret 2019 er på 81 prosent.

– Sårt tiltrengte midler

Se oversikt over tildelingen fylkesvis og idrettslag sortert i alfabetisk rekkefølge her

– Norges idrettsforbund er fornøyd med nok et år med rekordutbetaling av vare- og tjenestemomskompensasjon til idretten. Dette vil være sårt tiltrengte midler til mange slunkne klubbkasser som følge av koronasituasjonen, og særdeles viktige inntekter for å kunne opprettholde aktivitet i en krevende tid, sier idrettspresident Berit Kjøll.

– Både søknadssum og utbetalingssum øker fra i fjor, dog er økningen mindre enn i fjor. Svært få klubber og lag har også fått avslag på sine søknader. Det er positivt, sier Kjøll.

Færre søkere

I fjor fikk hele 150 klubber avslag som følge av manglende registrering i frivillighetsregisteret. I år er tallet redusert til kun 10 klubber.

– Samtidig er det bekymringsfullt at antall klubber som har søkt i år har gått ned med drøyt 5 prosent fra fjor. Dersom dette skyldes at en del klubber ikke har lykkes med å følge opp søknadsprosessen som følge av koronasituasjonen, er dette naturligvis alvorlig for de klubbene dette gjelder, sier Kjøll og legger til:

– Dekningsgraden på 81 prosent er marginalt bedre enn i fjor, selv om vi aldri kan bli helt fornøyd før vi når vårt mål om full rettighetsfestet momskompensasjon. Vi vil fortsette å jobbe målrettet mot alle politiske partier for å få gjennomslag for denne viktige fanesaken for norsk idrett i de respektive partiprogrammene frem mot stortingsvalget neste år. Dette vil være et viktig bidrag for at klubber står best mulig rustet når pandemien er lagt bak oss, sier Kjøll.

Andre organisasjonsledd

For særforbundene er tildelingen i år på 71,4 millioner kroner, på toppen av de 30,1 millionene som særkretser og regioner har mottatt. Norges idrettsforbund sentralt får 18,1 millioner i kompensasjon, mens idrettskretsene får 10,3 millioner kroner.

NIF har ikke mottatt dato for utbetaling av momskompensasjonen fra Lotteri- og stiftelsestilsynet, men vil utbetale så snart midlene er mottatt, ifølge pressemeldingen.

Momskompensasjon 2020 (regnskapsåret 2019):

Norges Idrettsforbund 18 068 227
Aksjeselskaper8 783 100
Idrettskretser10 332 201
Særforbund71 421 312
Bedriftsidrettslag4 359 031
Bedriftsidrettskretser4 005 733
Særkretser25 203 135
Regioner856 973
Idrettsråd2 650 502
Klubber476 559 343
Sum622 239 557

(Pressemelding)

Powered by Labrador CMS