Ett overgrep i idretten er ett for mye:
Dette kan idrettslag gjøre

Les Norges idrettsforbund sin veileder.

Publisert

Hver dag jobber trenere, tillitsvalgte og foreldre for at alle skal være trygge i norsk idrett. Samtidig vet vi at overgrep skjer. Hvordan kan idrettslag gjøre det enklere å varsle – og hvordan kan dere håndtere negative hendelser på en god måte?

Norges idrettsforbund har laget denne veilederen:

Gjør det enkelt å si ifra!

For å kunne melde ifra om trakassering og overgrep er det viktig å vite hvor man skal si ifra. Det er også viktig at idrettslag viser at alle varsler er velkomne. Her er noen gode råd til hva dere kan gjøre:

  • Legg ut en oppskrift om hvordan man kan varsle på idrettslagets nettsider – og ta det med i felles nyhetsbrev. Forslag til tekst finner du her, og forslag til en varslingsplakat som du kan henge opp finner du her (kommer snart!).
  • Ta opp temaet og bidra til å bryte stillheten rundt overgrep: Del denne filmen fra #starttotalk-kampanjen på idrettslagets grupper eller i sosiale medier:

Gjør retningslinjene mot trakassering og overgrep kjent!

Idrettens retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep


Følgende retningslinjer gjelder i hele norsk idrett:

1. Behandle alle med respekt, og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller behandling som kan oppleves som krenkende.


2. Unngå berøringer som kan oppleves som uønsket.


3. Unngå alle former for verbal intimitet som kan oppleves som seksuelt ladet.


4. Unngå uttrykk, vitser og meninger som omhandler utøveres kjønn eller seksuelle orientering på en negativ måte.


5. Tilstrebe å ha begge kjønn representert i støtteapparatet.


6. Unngå kontakt med utøvere i private rom uten at det er flere til stede eller det er avtalt med foresatte eller idrettsledelsen.


7. Vise respekt for utøverens, trenerens og lederens privatliv.


8. Unngå doble relasjoner. Dersom et gjensidig forhold etableres bør situasjonen tas opp og avklares åpent i miljøet.


9. Ikke tilby noe form for motytelse i den hensikt å forlange eller forvente seksuelle tjenester i retur.


10. Gripe inn og varsle dersom man opplever brudd på disse retningslinjene. Støtteapparatet (trenere, ledere, tillitsvalgte, funksjonærer, dommere, foreldre mfl.) har hovedansvar for at retningslinjene gjøres kjent og overholdes i organisasjonen/idrettsmiljøet.

Kilde: Norges idrettsforbund

Trenere og ledere skal kjenne til idrettens retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep. De er et viktig verktøy for at alle skal vite hva som ikke er greit og hva det kan varsles om. Retningslinjene gjør det også lettere å si ifra for de som har opplevd negative hendelser. Du finner dem her.

Lag en plan for å gjøre dem kjent i idrettslaget:

  • Ta opp retningslinjene på trening med utøvere, på trenersamlinger, i styremøter, på foreldremøter m.m. Snakk om hva som er forventninger til adferd fra alle medlemmer og hvor viktig det er å si ifra ved brudd.
  • Gjør trenere spesielt kjent med hva som er risikosituasjoner og hva som er deres ansvar. Som utgangspunkt for diskusjon: Se NIF sine filmer om trenerens ansvar
    Filmene ligger også nederst i denne artikkelen.
  • Trenere bør informeres om at de skal unngå å være alene med utøvere, og at de skal unngå unødvendig direktekontakt med utøvere på sosiale medier. De skal ikke ha kjæreste- eller seksuelle forhold med utøvere. Dersom dette likevel skjer, skal treneren informere sin overordnede.

Vær klare for å håndtere varsler!

God håndtering handler om å vite hva man skal gjøre, hvem som skal gjøre det – og kommunisere godt med alle parter i saker som kommer inn.

Her er viktig grep ledelsen i idrettslaget kan gjennomføre for å vite at dere er klare om et varsel skulle komme inn:

  • Ta opp temaet på et styremøte og gjør styrets medlemmer kjent med veilederen for håndtering av varsler om trakassering og overgrep. Styret kan også vedta veilederen som deres egen rutine for håndtering av varsler. Du finner den både på nettsiden og som PDF.
  • Oppnevn to personer i styret, gjerne én av hvert kjønn, som er ansvarlig for å håndtere varsler, og som har ansvar for at styret setter seg inn i veilederen om varsling.
  • Ta alltid alle varsler som kommer inn på alvor. Vis forståelse og lytt aktivt til hva den som varsler har å fortelle. Hold den som har varslet orientert om utviklingen i saken.

Ønsker du råd om å varsle eller håndtering av varsler?

Ta kontakt med idrettskretsen i din region. Du kan også ta kontakt med Norges idrettsforbund ved Håvard Øvregård eller Cecilie Prebensen.

Les idrettspresident Berit Kjøll sin kronikk:
«Ett overgrep i idretten er ett for mye!»

Se NIF sine filmer om trenerens ansvar:

Powered by Labrador CMS