Toppidrettssjef Tore Øvrebø, idrettspresident Berit Kjøll og kultur- og likestillingsminister Abid Raja.
Toppidrettssjef Tore Øvrebø, idrettspresident Berit Kjøll og kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

18 millioner kroner til prosjektering av nytt toppidrettssenter

Regjeringen tildeler Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 18 millioner kroner fra spillemidlene til idrettsformål til forprosjektet for en opprustning og utvidelse av toppidrettssenteret ved Sognsvann i Oslo.

Publisert

– Toppidrett og store, norske idrettsprestasjoner skaper fellesskapsopplevelser, inspirerer barn og unge til å drive idrett og bidrar til en positiv prestasjonskultur i samfunnet. Det er derfor viktig for regjeringen å bidra til å legge til rette for at vi også i framtiden kan få norske idrettsprestasjoner i verdensklasse, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja i en pressemelding.

Hjørnesteinen i norsk toppidrettssatsing

Staten har tidligere bidratt med 3 millioner kroner fra spillemidlene til en mulighetsstudie for et opprustet og utvidet toppidrettssenter ved Sognsvann i Oslo. På bakgrunn av denne studien har NIF søkt staten om 18 millioner kroner til finansiering av et forprosjekt. Forprosjektet vil blant annet gi sikrere kostnadsanslag og danne grunnlaget for beslutning av utbyggingsalternativ.

– Olympiatoppen og toppidrettssenteret er hjørnesteinen i norsk toppidrettssatsing, både når det gjelder idrett for personer med funksjonsnedsettelser og funksjonsfriske. Jeg er glad vi nå kan gi dette miljøet et velfortjent løft, slik at de kan få enda bedre rammer rundt det viktige arbeidet sitt, sier Raja.

I ferd med å gå ut på dato

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) er takknemlige for støtten fra regjeringen til en opprustning og utvidelse av toppidrettssenteret ved Sognsvann i Oslo.

– Regjeringen sender et tydelig signal om at de ser behovet for å styrke den viktigste møteplassen for toppidretten i Norge. Et nytt nasjonalt toppidrettssenter er helt nødvendig for å kunne tilby norske toppidrettsutøvere treningsfasiliteter på topp internasjonalt nivå i fremtiden, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Hun framhever videre at Toppidrettssenteret på Olympiatoppen har betydd mye for norske landslag de tretti siste årene, men at det er dessverre i ferd med å gå ut på dato.

– Nå trenger vi å ruste oss for de neste tretti årene. Vi er glade for at regjeringen/politikerne viser at de ønsker å bidra til norske toppidrettsprestasjoner også i framtiden, sier Kjøll.

Ønsker å beholde den nøkternheten

Toppidrettssjef Tore Øvrebø forteller at et nytt nasjonalt toppidrettssenter skal dekke de viktigste behovene for treningsfasiliteter for de beste utøverne, men at de ønsker å beholde den nøkternheten som preger norsk toppidrett:

– Vi er opptatt av å bevare intimiteten og hjertet i den fantastiske møteplassen vi har, men samtidig tilby tidsriktige og universelt utformete fasiliteter både innenfor trening, testing og forskning, sier Øvrebø.

Han mener dessuten at det nye nasjonale toppidrettssenteret må bli et godt samarbeidsprosjekt på flere nivåer:

– Vår nærmeste partner og nabo, er tomteeier Norges idrettshøgskole, som vi har et utmerket samarbeid med, og har utviklet planene sammen med. Videre har vi regjeringen og politikerne, som har stilt opp med midler til prosjektering i to omganger. Så er vi så heldige at vi allerede har på plass en utrolig gave på 100 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB, penger som skal gå til trenings- og testutstyr i anlegget. Med regjeringens bidrag nå, tar vi sammen et nytt steg i retning av å realisere en ny og tidsriktig møteplass for toppidretten ved Sognsvann, avslutter han.

(Pressemelding fra regjeringen.no og NIF)

Powered by Labrador CMS