Idrettspresident Berit Kjøll
Idrettspresident Berit Kjøll

– Qatar-rapporten er en mulighet for hele norsk idrett

Qatar-utvalgets anbefalinger gir hele norsk idrett ytterligere en mulighet til å ta en offensiv posisjon i arbeidet med menneskerettigheter, mener Norges Idrettsforbund.

Publisert

Anbefalingene vil være verdifulle når Brettforbundets forslag og idrettsstyrets innstilling om en internasjonal veileder behandles på Idrettstinget, skriver Idrettsforbundet i en pressemelding.

Flertallet i det såkalte Qatar-utvalget, bestående av 12 medlemmer, mener en boikott av fotball-VM ikke er det mest effektive virkemiddelet for å styrke menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter i Qatar.

– Det er prisverdig at Norges Fotballforbund har igangsatt dette viktige arbeidet inn mot det ekstraordinære forbundstinget i juni. Det grundige arbeidet vil komme hele norsk idrett til gode. Qatar skulle aldri ha blitt tildelt dette mesterskapet, sier idrettspresident Berit Kjøll.

En boikott vil ifølge flertallets innstilling ikke være det mest effektive virkemiddelet for å påvirke FIFA til å innføre varige endringer for å fremme økt respekt for menneskerettigheter. Dette synet er basert på gjennomgang av fakta, intervjuer og ekspertutredninger.

– Jeg har stor respekt for de demokratiske prosessene som fotballen nå skal gjennom. Nå skal norsk fotball diskutere denne saken frem mot og på det ekstraordinære forbundstinget. Jeg registrerer at rapportens anbefalinger hviler på et tungt faglig grunnlag. På generelt grunnlag vil jeg si at deltakelse og dialog med krav er å foretrekke fremfor boikott, sier Kjøll.

Idrettspresidenten er opptatt av at hele norsk idrett må jobbe sammen for å styrke tilliten til idrettens internasjonale verdigrunnlag.

– Det er viktig at hele norsk idrett arbeider for å forhindre sportsvasking og styrke menneskerettighetene. På bakgrunn av Brettforbundets forslag vil vi etablere en felles internasjonal verdiplattform og veileder for norsk idrett i hvordan vi skal jobbe med menneskerettigheter. Jeg ser derfor frem til denne diskusjonen på Idrettstinget. Vi skal fortsette å være tydelige i vårt internasjonale arbeid, med vekt på godt styresett, fair play og bærekraft, sier Kjøll og legger til:

– Norsk idrett har 250 internasjonale representanter, og vi kan styrke kraften i det internasjonale påvirkningsarbeidet dersom vi fra hele norsk idretts side etablerer en felles plattform for hvordan vi vil jobbe med idrett og menneskerettigheter.

Les Qatar-utvalgets rapport her

(Pressemelding)

Powered by Labrador CMS