Samordnet rapportering for 2021 er åpnet

Alle idrettslag skal innen 30. april rapportere sine medlemstall pr. 31.12.20 til Norges Idrettsforbund (NIF).

Publisert

På lik linje med fjoråret så er søknad om momskompensasjonen for varer og tjenester en del av samordnet søknad og rapportering, skriver NIF på sine nettsider.

Dette skal rapporteres:

  1. Medlemstall og aktivitetstall.
  2. Total omsetning (inntekter) og totale driftskostnader.
  3. Oppdatere styre og verv (etter at årsmøtet er gjennomført).
  4. Laste opp signert årsmøteprotokoll og årsregnskap (etter at årsmøtet er gjennomført).
  5. Registrere momskompensasjonen (krever registrering i frivillighetsregisteret).
  6. Registrere barneidrettsansvarlig og politiattestansvarlig.

Start rapportering på NIF sine nettsider

Webinar om samordnet rapportering

NIF Digital arrangerer et webinar om samordnet rapportering for idrettslag torsdag 8. april kl. 20.00 - 21.00. Webinaret krever ingen påmelding og kan følges her.

Les mer på NIF sine nettsider

Powered by Labrador CMS