Om oss

Idrett & Anlegg er Norges eneste fagblad om idrettsanlegg og idrettspolitikk. Bladet kommer ut seks ganger årlig, og dekker anlegg for alle idretter, både innen- og utendørs.


Bladet bringer reportasjer fra alle landsdeler, med følgende temaer:

 • Alle typer idrettshaller og svømmeanlegg
 • Alle typer utendørs idrettsanlegg
 • Drift, vedlikehold, rengjøring
 • Ny teknologi
 • Maskiner og utstyr
 • Idrettspolitikk
 • Din kommune, grundig analyse av én kommune i hver utgave
 • Regelverk, herunder spillemidler og mva-kompensasjon
 • Trender nasjonalt og internasjonalt
 • Nytt fra Kulturdeparatementet og Bad, Park & Idrett
 • Leverandørprofiler

Idrett & Anlegg leses av beslutningstakere og innkjøpere innen norske idrettsråd, idrettslag, kommuner og særforbund.

Kontakt

Idrett & Anlegg utgis av Ask media og holder til på Grøset herregård i Grue kommune, Hedmark.

Sentralbord: 46 94 10 00
Redaksjon: 90 93 28 97
Abonnement: 46 94 10 00
Annonser: 907 63 984

Redaksjon:
Georg Mathisen
90 93 28 97
[email protected]


Annonsesalg:
Ronny Grenberg
[email protected]
907 63 984

Besøksadresse:
Ask media
Grøset Herregård
2265 Namnå


Utgiver:
Ask media AS
Organisasjonsnummer: 965 522 441