Høydepunkter fra prosjektet SNÖRIK

Publisert

SNÖRIK

Prosjektet har vært et norsk-svensk samarbeid, hovedsaklig finansiert av Interreg-programmet Sverige-Norge og programområdet "Nordens grønne belte".

Bakgrunnen for prosjektet er forstudien Bærekraftig snøhåndtering som ble gjennomført av samme partnere i 2017. Her ble det konkludert med at det er et stort behov for kunnskap innen snøhåndtering blant aktører som er avhengige av snø i sin virksomhet.


SNÖRIK ble delt inn i to arbeidspakker:

  • Arbeidspakke 1: Behovsstyrt snøforskning innen snøproduksjon, snølagring, preparering og bevaring.
  • Arbeidspakke 2: Styrke innovasjonssystemet innen snø

Prosjektet SNÖRIK har pågått mellom 2018 og 2020, og nå er noen av høydepunktene publisert på nettsida godeindrettsanlegg.no.

Kort oppsummert:

  • Resultatene fra de forskjellige målingene har ledet til utviklingen av en økonomisk modell som kan brukes til å optimalisere prosessen og planlegge en mer bærekraftig snøhåndtering.
  • Sammen med Geosyntia har prosjektet testet og utviklet en geotekstil som kan brukes til dekking av snølager gjennom sommeren.
  • Prosjektet har utviklet, testet og dokumentert effekten et snøgjerder i samarbeid med Vålådalen skianlegg. Dette har ledet til en veileder for bruk av gjerder for fangst av snø.
  • Spesielt rundt snølagring er kunnskapen begrenset, og prosjektets Veileder for snølagring vil kunne hjelpe mange fremover.

Les mer på godeindrettsanlegg.no

Powered by Labrador CMS