3 230 millioner kroner til idrettsformål i 2021

Regjeringen har fordelt 3 230 millioner kroner i spillemidler til idrettsformål i 2021. Dette er 369 millioner kroner mer enn i fjor, og det høyeste beløpet noen gang.

Publisert

1 568 millioner kroner har gått til til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg i kommunene. Beløpet er 131 millioner kroner høyere enn i fjor.

– Idrettsaktiviteten i lokalsamfunnet i Norge er i stor grad avhengig av anleggsinvesteringer. Slike investeringer er store økonomiske løft for kommuner, idrettslag og foreninger. Tilskudd til bygging og rehabilitering av anlegg er derfor regjeringen sin fremste prioritering i fordelingen av spillemidler til idrettsformål, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja i en pressemelding.

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja
Kultur- og likestillingsminister Abid Raja

Siden 2013 er tilskuddet til idrettsanlegg i kommunene økt med 118 prosent. Gjennom fordelingen i år blir gjennomsnittlig tid å vente på spillemidler redusert til under tre år, heter det i pressemeldingen.

420 millioner til lokale lag og foreninger

420 millioner kroner går til lokale lag og foreninger som driver med idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom. Beløpet er 48 millioner kroner høyere enn i fjor, og fordeler seg på flere tusen lokale lag og foreninger .

– Tilskuddet bidrar til et styrket aktivitetstilbud, holder kostnadene nede og støtter opp om den frivillige innsatsen, sier Raja.

150 millioner til ny idrettsstrategi

Regjeringen har satt av 150 millioner kroner til prioriteringer som skal gå inn i en ny idrettsstrategi som skal legges fram i august. Midlene skal fordeles i august.

Løyper i fjellet og overnattingshytter

I fordelingen av spillemidler til idrettsformål i år styrker regjeringen flere tilskudd, blant annet til løypetiltak i fjellet og overnattingshytter, utstyr, arrangement for personer med nedsatt funksjonsevne og friluftstiltak for barn og ungdom.

Se full oversikt over fordelingen av spillemidlene til idrettsformål i 2021:

(Pressemelding)

Powered by Labrador CMS