Mange av dagens idrettsanlegg er for dårlige, og universell utforming er ikke nok, konstaterer Norges idrettsforbund. Illustrasjonsbildet er fra årets snø-VM for parautøvere på Lillehammer.
Mange av dagens idrettsanlegg er for dårlige, og universell utforming er ikke nok, konstaterer Norges idrettsforbund. Illustrasjonsbildet er fra årets snø-VM for parautøvere på Lillehammer.

Universell utforming er ikke nok

Mange norske idrettsanlegg er gamle og ikke gode nok for parautøvere. Det fastslår Norges idrettsforbund i den nye parastrategien sin.

Publisert

Ikke alle idrettsforbundene har gjort like godt arbeid med å legge til rette for mennesker med funksjonsnedsettelser. Dessuten er det forskjeller på hvor godt hver enkelt idrett egner seg for utøvere med forskjellige funksjonsnedsettelser.

Stolt Kjøll

Det er idrettspresident Berit Kjøll som slår fast dette i kommentaren sin på side 33 i denne utgaven av Idrett & Anlegg. Samtidig er hun stolt over at paraidretten er blitt en inkludert del av tilbudet i alle særforbundene.

Nå har idrettsforbundet presentert sin egen strategi for paraidretten. Der har anleggene fått en viktig plass. Mange norske anlegg er gamle og ikke godt nok tilrettelagt for parautøvere, fastslår rapporten.

Koster mer

Nye anlegg har krav om universell utforming. Men for utøverne er ikke det nok. Det må til mer for å ivareta paraidretten.

Anlegg skal være tilgjengelige for alle og legge til rette for funksjonell bruk, også der dette innebærer investeringer ut over gjeldende krav, slår idrettsforbundet fast.

Ekstra spillemidler

Strategien tar til orde for en egen ekstratildeling av spillemidler. Den skal sikre at det for eksempel er ekstra lagringsplass til aktivitetshjelpemidler og teknisk utstyr.

På samme måte må det gis ekstra tilskudd av spillemidlene til ombygging av eldre anlegg, slik at de kan brukes av alle målgrupper, heter det. Og:

Kommuner og idrettslag som bygger anlegg, må få økte tilskudd fra spillemidlene til å kunne ta hensyn til paraidrettens særskilte behov.

Norges idrettsforbund understreker at det ikke trenger å være komplisert: Ofte kan mindre justeringer som klubbene selv ikke er klar over, bidra til å senke barrierene for å delta.

Powered by Labrador CMS