På UiA kan toppidrettsutøvere få gjort mange ulike tester.
På UiA kan toppidrettsutøvere få gjort mange ulike tester.

Universitetet i Agder knytter seg tettere til lokal sport og idrett

Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving ved Universitetet i Agder har signert samarbeidsavtaler med lokale sportsklubber, skoler og idrettslag. Formålet er samskaping av kunnskap på flere nivåer i idretten.

Publisert

– Vi har samarbeidet i flere år med mange lokale idrettslag, klubber og foreninger, men det har vært mer uformelle samarbeid. Nå inngår vi avtaler for å gi forutsigbarhet på begge sider av samarbeidet, sier Sveinung Berntsen Stølevik, instituttleder ved Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving ved Universitetet i Agder (UiA), i en pressemelding.

Sveinung Berntsen Stølevik, instituttleder ved Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving ved Universitetet i Agder (UiA).
Sveinung Berntsen Stølevik, instituttleder ved Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving ved Universitetet i Agder (UiA).

Instituttet inngår samarbeidsavtaler med fotballaget IK Start, håndballklubben Vipers, Kristiansand Katedralskole Gimles (KKG) toppidrettslinje, Sam Eyde videregående skoles toppidrettslinje, Agder idrettskrets, Norges Fotballforbund Agder og Randesund idrettslag.

Avtalene er langsiktige, og tar sikte på å få til mer studentpraksis, hospiteringsordninger for studenter og felles prosjekter som kan bidra til forskning, heter det i meldingen.

God samskaping

– Vi ønsker også å tilby elever på toppidrettslinjer ved videregående skoler en sømløs overgang fra videregående til universitetet. Vi håper det kan bidra til å holde flere utøvere i regionen på lang sikt, og forhåpentligvis lokke flere utøvere til vår region, sier Stølevik.

IK Start har også tidligere hatt en avtale med instituttet, men den nye avtalen utvider samarbeidsområdene.

– Stolte

– Vi jobber allerede sammen om fysisk testing av våre utøvere, og vi gir også UiA data fra alle våre spillere, som de kan bruke i sin forskning. Det er en klar fordel at Campus Kristiansand og Sparebanken Sør Arena ligger så nær hverandre. Det gjør at vi kan sende spillere til testing på kort varsel, sier Atle Thunshelle.

Han er fysisk trener for Starts A-lag. Sportslig leder i IK Start, Atle Roar Håland, ser frem til å jobbe mer med UiA.

UiA kan også tilby toppidrettsutøvere tilrettelagt undervisning.
UiA kan også tilby toppidrettsutøvere tilrettelagt undervisning.

– Dette er et samarbeid vi er godt fornøyde med og stolte av. Vi har jobbet mye sammen tidligere om fysikk og mentalitet, og vi ønsker også å videreutvikle vår coaching og trenerutvikling også. Dette skaper en merverdi for begge parter. Våre spillere nyter også godt av tilrettelagt utdanning ved UiA, sier Håland.

Utdanning for spillere

For Vipers er det viktig å kunne tilby spillerne en utdanning, så de får flere ben å stå på etter endt idrettskarriere.

– Våre spilleres utdanning tar som regel lengre tid enn normalt, og krever god tilrettelegging. Her har UiA gitt oss god hjelp, og jeg ser frem til å fortsette det gode samarbeidet. Vi ønsker også å begynne med mer fysisk testing av våre utøvere, men der er ambisjonsnivået foreløpig litt høyere enn det vi har klart å gjennomføre, sier Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad.

Vil holde talenter på Sørlandet

På KKGs toppidrettslinje er det mange lokale talenter som universitetet gjerne vil bli bedre kjent med.

– Vi har mye spesifikk idrettskompetanse om den praktiske hverdagen til utøverne. Universitetet har dypere kompetanse på områder som teori og testing av utøvere. Her er det et stort potensial, og vi gleder oss til å jobbe sammen videre. Vi håper dette leder til en bedre utdanning for våre elever, og at elevene holder seg i landsdelen også etter videregående, sier Vegard Witzøe, avdelingsleder for idrettsfag og kroppsøving på KKG.

På Sam Eyde videregående skole i Arendal jobber de allerede med UiA på flere områder. Avdelingsleder Ellen Dahl ser frem til å fortsette arbeidet.

– Et godt trekløver

– Vi har hatt besøk av instituttet tidligere, hvor de informerte om mulighetene for å kombinere en idrettskarriere med studier på Sørlandet. Vi ser at stadig flere av våre toppidrettselever velger å satse på en karriere her, så det er tydelig at både UiA og lokale idrettskrefter gjør noe riktig, sier Dahl.

De ønsker å jobbe mer sammen med universitetet, både med fag og pedagogikk.

– Både våre elever og våre ansatte ønsker å holde seg oppdatert på ny forskning innen idrett og folkehelse. UiA sammen med Olympiatoppen Sør og de videregående skolene er et godt trekløver, som kan bidra til et bedre sport- og idrettsmiljø i hele Agder, sier Dahl.

(Pressemelding)

Powered by Labrador CMS